1999 gruodžio 24
Nr. 24


Šiame numeryje:

Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje Eucharistinis kongresas Pamokslų apmatai

Skelbimai

Nauji leidiniai

1999 metų turinys