1999 gruodžio 15
Nr. 23


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Didysis jubiliejus

Pamokslų apmatai

Dokumentai Bažnyčia pasaulyje Nauji leidiniai

Skelbimai