1999 lapkričio 15
Nr. 21


Šiame numeryje:

Ganytojų laiškas

Bažnyčia Lietuvoje Pamokslų apmatai