Lietuvių Jubiliejinė diena Romoje 2000 m. kovo mėn. 4 d.
 

Neatsiejama Jubiliejaus metų dalis – piligriminės kelionės į Šventąjį Miestą – Romą. Tai sena Katalikų Bažnyčios tradicija. Ji tęsiasi nuo XIV amžiaus, kai pirmą kartą buvo paskelbti Jubiliejaus metai.

Jubiliejaus metais kovo mėn. 1–4 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2000 metų jubiliejaus komitetas organizuoja maldingą kelionę į Romą ir Lietuvos Jubiliejinę dieną amžinajame mieste.

Maldingos kelionės ir Lietuvių Jubiliejinės dienos Romoje metu numatoma aplankyti keturias didžiąsias Romos bazilikas bei kitas įžymias vietas, Lietuvos globėjo šv. Kazimiero dieną dalyvauti Lietuvos vyskupų aukojamose šv. Mišiose Šv. Petro bazilikoje ir susitikti su popiežiumi.
 

Maldingos kelionės programa

Vasario mėn. 28 – 29 d.
Kelionė iš Lietuvos į Romą (sustojant Vienoje)

Kovo mėn. 1 d.
Atvykstama į Romą
Apsilankoma Šv. Jono bazilikoje, vyksta dvasinis susikaupimas, bendruomeninė malda, susipažįstama su  bazilikos įžymybėmis
Šv. Kryžiaus iš Jeruzalės bazilikos aplankymas, susikaupimas Kristaus Kryžiaus relikvijų koplyčioje, Šventųjų laiptų iš Jeruzalės koplyčios aplankymas
Šv. Mišios

Kovo mėn. 2 d.
Apsilankoma Šv. Pauliaus bazilikoje, vyksta dvasinis susikaupimas, bendruomeninė malda, susipažįstama su bazilikos įžymybėmis, lankomas apaštalo Pauliaus kapas
Apsilankymas Sebastiano katakombose – pirmųjų krikščionių kapinėse
Apsilankymas Trijų fontanų bažnyčioje
Lankomasi Aventino kalvoje, Didžiajame cirke, Venecijos aikštėje, Koliziejuje
Šv. Mišios

Kovo mėn. 3 d.
Lankomasi Šv. Marijos Didžiosios bazilikoje, vyksta dvasinis susikaupimas, bendruomeninė malda, susipažįstama su bazilikos įžymybėmis
Apžiūrimi Ispanijos laiptai, Panteonas, Navonos aikštė ir Angelo pilis;
Švenčiamas Susitaikinimo sakramentas  ir Šv. Mišios
Lietuvių Jubiliejinės dienos Romoje programa:

Kovo mėn. 4 d.
Lietuvos vyskupai aukoja iškilmingas šv. Mišias Šv. Petro bazilikoje
Susitikimas su Popiežiumi
Susipažįstama su Šv. Petro bazilikos įžymybėmis
Apsilankoma Vatikano muziejuje ir Siksto koplyčioje

Kovo mėn. 5 d.
Grįžtama į Lietuvą, sustojant Asyžiuje ir Venecijoje

5 dienų programa Italijoje –
4 dienos Romoje,
1 diena Asyžiuje,
1 diena Venecijoje.

Kelionės kaina apie 1200 Lt.

Į kelionės kainą įskaičiuojama: kelionės draudimas, kelionės išlaidos, apgyvendinimas, maitinimas.

Dėl informacijos kreiptis:
Lietuvos Vyskupų Konferencijos
2000 metų Jubiliejaus komitetas
S. Skapo 4, Vilnius
tel. (22) 220983