Europos komisijos delegacijos Lietuvoje vadovas susitiko su Lietuvos Vyskupų Konferencijos
ir Visagino katalikų bendruomenės atstovais

Rugsėjo 29 d. Vilniuje, Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) sekretoriate, Europos komisijos delegacijos Lietuvoje vadovas ambasadorius Henrik Schmiegelow susitiko su LVK ir Visagino katalikų parapijos bendruomenės atstovais. Pokalbyje dalyvavo LVK generalinis sekretorius vysk. J. Boruta SJ, Vilniaus arkivyskupo generalvikaras vysk. J. Tunaitis, Visagino apaštalo šv. Pauliaus parapijos klebonas kun. V. Rapalis, parapijos bendruomenės nariai – Ignalinos atominės elektrinės inžinieriai, techniniai darbuotojai. Ambasadorius H. Schmiegelow kalbėjo apie susitarimą parengti projektą dėl atominės elektrinės pirmojo bloko uždarymo 2005 metais ir apie Europos Sąjungos paramą sprendžiant su šio projekto vykdymu susijusias technines, ekonomines ir socialines problemas.

Vysk. J. Boruta ambasadoriui išreiškė Bažnyčios susirūpinimą, kad, sprendžiant elektrinės uždarymo klausimus, nebūtų užmiršti konkretūs Visagine gyvenančių ir elektrinėje dirbančių specialistų interesai, kad jie nebūtų palikti be darbo ir šviesesnės ateities vilties. Ypač aktuali, anot ganytojo, gyvenamojo ploto problema. Šie žmonės Visagine turi įsigiję butus. Uždarius elektrinę ir jiems netekus darbo, tų butų nebus lengva parduoti net už žemiausią kainą, leidžiančią tolygų būstą įsigyti kitur. Tokia situacija susidarė Vilniaus arkivyskupijos Didžiasalio gyvenvietėje. Ten, uždarius statybinių medžiagų kombinatą, buvusių kombinato techninių darbuotojų daugiabučiuose apsigyveno socialiai remtini žmonės iš kitų Lietuvos miestų, ir gyvenvietėje susidarė įvairiais požiūriais visuomenės raidai nepalanki aplinka. Didžiasalyje yra tik keli tūkstančiai gyventojų, o Visagine – apie 35 tūkstančius, pastatyta 12 tūkst. butų. Uždarius elektrinę ir daugumai žmonių likus be darbo, kyla pavojus, kad jie bus pastūmėti girtavimo ir asocialaus gyvenimo būdo link. Atominės elektrinės uždarymas tampa ne tik politine, ekonomine, socialine, bet ir moraline problema. Taigi rengiant elektrinės uždarymo projektus reikėtų į tai atsižvelgti, kad kuo mažiau būtų žalojami žmonių likimai.

Pokalbio dalyviai sutarė, kad uždarant elektrinę būtina atsižvelgti į visų su šiuo uždarymu susijusių tiek Europos šalių, tiek Lietuvos, tiek ir elektrinės darbuotojų bei Visagino gyventojų interesus. Manoma, kad šis pasikeitimas nuomonėmis buvo naudingas Ignalinos atominės elektrinės uždarymo moralaus ir civilizuoto projekto paieškoms.

-LVK-