1999 rugsėjo 15
Nr. 17


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Pamokslų apmatai Dokumentai Bažnyčia pasaulyje Nauji leidiniai

Skelbimai