Lietuvos vyskupai išvyko į Romą vizito „ad limina“
 

Rugsėjo 12 d. Lietuvos vyskupai išvyko į Romą vizito „ad limina Apostolorum”. Tokį vizitą privalu atlikti kas penkeri metai. Vyskupai pateiks savo veiklos ataskaitą Šventajam Tėvui, aplankys Šventojo Sosto įstaigas, apaštalų kapus, patriarchalines bazilikas, Popiežiškąją lietuvių šv. Kazimiero kolegiją, Lietuvos Respublikos ambasadas Italijoje ir prie Šventojo Sosto. Romoje prie vyskupų iš Lietuvos prisijungs vyskupas išeivijos lietuvių sielovadai Paulius Baltakis. Į Lietuvą vyskupai grįš rugsėjo 19 dieną.