Premjeras susitiko su Lietuvos Vyskupų Konferencijos atstovais
 

Rugpjūčio 31 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius vysk. J. Boruta SJ, Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ vyriausybiniuose Svečių namuose Turniškėse susitiko su ministru pirmininku Rolandu Paksu. Susitikime taip pat dalyvavo vyriausybės kanclerė D. Kutraitė-Giedraitienė.

Aptariant Lietuvos ir Šventojo Sosto bendradarbiavimą, buvo apibrėžtos trys aktualiausios šiam procesui sritys: bendradarbiavimas švietimo srityje; dėl katalikų, tarnaujančių ginkluotose struktūrose, sielovados; dėl Katalikų Bažnyčiai priklausančio turto grąžinimo. Per susitikimą buvo atkreiptas dėmesys į nevisiškai tiksliai apibrėžtą vienuolynų Lietuvoje statusą. Pagal dabar galiojančius įstatymus jie yra prilyginti įmonėms. Dėl to vienuolynams tenka susidurti su įvairiomis biurokratinėmis problemomis. Susitikimo dalyviai taip pat svarstė ir kultūros vertybių apsaugos bažnyčiose klausimą. Ne visada šias vertybes pajėgiama išlaikyti vien parapijos jėgomis. Pritarta siūlymui šiuos klausimus spręsti bendromis Vyriausybės ir Bažnyčios pastangomis.