Mirė kunigas Jonas Vaitonis (1941–1999)
 

Rugpjūčio 30 d. naktį, grįždamas iš Paryžiuje vykusios maldingos kelionės, mirė Vilniaus kunigas Jonas Vaitonis. Kun. J. Vaitonis gimė 1941 m. vasario 3 d. Kunigu įšventintas 1970 m. gegužės 23 d. Nuo 1987 m. gruodžio 28 d. Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos altaristas. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos rugsėjo 6 d. Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje. Kun. J. Vaitonis palaidotas Kalvarijų kapinėse šalia kitų kunigų.