1999 rugpjūčio 31
Nr. 16


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Pamokslų apmatai Dokumentai Bažnyčia pasaulyje Skelbimai

Nauji leidiniai