Mirė kunigas Kęstutis Jonaitis (1962 – 1999)
 

Rugpjūčio 21 d. mirė Kauno arkivyskupijos kunigas Kęstutis Jonaitis. Kun. K. Jonaitis gimė 1962 m. balandžio 15 d. Šiauliuose. 1980 m. baigė Šiaulių 14 vidurinę mokyklą, 1983 m. pradėjo studijuoti Kauno kunigų seminarijoje. Įšventintas kunigu 1988 m. gegužės 29 d. Dirbo Raseiniuose, Vadžgiryje, Šimkaičiuose, Šiauliuose, Šiaulėnuose, Šaukote, nuo 1996 m. balandžio 25 d. ėjo Ukmergės dekanato Lyduokių parapijos administratoriaus pareigas. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos rugpjūčio 25 d. Lyduokių bažnyčioje. Po šv. Mišių velionio palaikai išlydėti į Šiaulius.

-Kn-