Mirė kunigas Antanas Jurgilas (1932 – 1999)
 

Rugpjūčio 5 d. mirė Širvintų dekanato, Čiobiškio parapijos klebonas kun. Antanas Jurgilas. Kun. A. Jurgilas gimė 1932 m. sausio 1 d. Kelmės rajone, Kražių apylinkėje, Lenkviečių kaime. 1969 m. gegužės 17 d. baigė Kauno kunigų seminariją ir po dviejų dienų įšventintas kunigu. 1969 07 09 paskiriamas Jiezno parapijos vikaru, 1969 08 10 – Kaišiadorių katedros vikaru, 1970 04 28 – Palomenės ir Krivonių parapijų klebonu, 1973 09 17 – Butrimonių parapijos klebonu, 1975 04 28 – Babriškių ir Akmens parapijų klebonu, 1980 07 05 – Merkinės parapijos vikaru ir paliekamas Akmens parapijos administratoriumi, 1981 03 27 – Nemunaičio parapijos administratoriumi, 1985 03 21 – Kietaviškių parapijos administratoriumi, 1989 04 27 – Čiobiškio parapijos administratoriumi, 1992 09 04 d. – Kruonio parapijos klebonu; nuo 1998 02 24 ėjo Čiobiškio parapijos klebono pareigas.

Rugpjūčio 7 d. 13 val. Čiobiškio bažnyčioje ir 18 val. Kražių bažnyčioje už velionį aukotos šv. Mišios. Kun. A. Jurgilas palaidotas Kražiuose.

-Kš-