1999 gegužės 31
Nr. 10


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Pamokslų apmatai Dokumentai Bažnyčia pasaulyje Skelbimai