1999 gegužės 12
Nr. 9


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Pamokslų apmatai Ganytojai Bažnyčia pasaulyje Skelbimai