1999 balandžio 27
Nr. 8


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Pamokslų apmatai Dokumentai Bažnyčia pasaulyje