Mirė kunigas Kazimieras Burba (1916–1999)
 

Balandžio 10 d. Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos globos namuose mirė kunigas jubiliatas Kazimieras Burba. K. Burba gimė 1916 balandžio 14 d. Ostoikovo mieste, Rusijoje. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją ir Vilkaviškio kunigų seminariją. 1940 birželio 9 d. įšventintas kunigu. 1940 m. paskiriamas A. Panemunės parapijos vikaru, 1950 m. – A. Panemunės parapijos klebonu, 1953 m. – Pakuonio parapijos klebonu, 1969 m. Šlavantų parapijos klebonu, 1973 m. – Gudelių ir Riečių parapijų administratoriumi, 1992 m. – Gudelių parapijos garbės klebonu. 1996 m. persikelia gyventi į Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos globos namus.

Laidotuvių pamaldoms Marijampolės šv. Vincento Pauliečio ir Gudelių bažnyčiose vadovavo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC. Pamaldose dalyvavo 30 kunigų. Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje pamokslą sakė Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras mons. prof. dr. V. J. Bartuška, Gudelių bažnyčioje – kun. V. Urbonas, prie kapo – kun. G. Bulevičius. Abiejose bažnyčiose buvo gausu tikinčiųjų. Kunigas K. Burba palaidotas Gudelių kapinėse.

-Vk-