Mirė kunigas Steponas Galvydis (1916–1999)
 

Kovo 20 d. mirė Traupio parapijos (Panevėžio vyskupija) klebonas kunigas Steponas Galvydis. S. Galvydis gimė 1916 m. spalio 10 d. Svėdasų parapijoje. Prieš įstodamas į Kunigų seminariją, mokėsi Svėdasuose ir Anykščiuose. Kunigu įšventintas 1941 m. sausio 26 dieną. Savo kunigišką tarnystę pradėjo Vabalninko parapijoje. Karo ir pokario metais dirbo daugelyje Panevėžio vyskupijos parapijų – Biržuose, Smilgiuose, Ramygaloje, Rageliuose, Pušalote. 1964 m. paskirtas į nuošalią Traupio parapiją Anykščių rajone. Čia klebonavo 35 metus, iki pat mirties. S. Galvydis buvo žinomas ne tik kaip uolus kunigas, bet ir kaip rašytojas, pasirašinėjęs Metraštininko slapyvardžiu. Kunigas S. Galvydis palaidotas Traupyje kovo 23 dieną.