Mirė kunigas Stanislovas Kadys (1914 – 1999)
 

Kovo 18 d. mirė Kurtuvėnų parapijos (Šiaulių vyskupija) altaristas kunigas Stanislovas Kadys. S. Kadys gimė 1914 m. liepos 6 d. Šaukėnų parapijoje. Kunigu įšventintas 1947 m. gruodžio 20 dieną. 1947 – 1950 m. dirbo vikaru Betygaloje, Raseiniuose, Kauno Prisikėlimo ir Karmelitų bažnyčiose, Dotnuvoje ir Viduklėje. 1948 – 1949 m. dar ėjo ir Dotnuvos akademijos Šv. Povilo bažnyčios administratoriaus pareigas. 1950 m. buvo paskirtas Vertimų parapijos klebonu, kurį laiką dar administravo ir Gidžių parapiją, 1951 – 1961 m. klebonavo Žaiginių, 1961 – 1998 m. Kurtuvėnų parapijoje. Nusilpus sveikatai, nuo 1998 m. vasaros buvo Kurtuvėnų parapijos altaristas. Palaidotas Kurtuvėnuose kovo 22 dieną.