1999 vasario 27
Nr. 4


Šiame numeryje:

Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje Pamokslų apmatai Dokumentai Straipsniai Bažnyčia pasaulyje Informacija
Rekolekcijos kunigams (1999 04 19–22)
Dėl arkivyskupo Mečislovo Reinio paskelbimo Bažnyčios palaimintuoju
Paroda „Iš Šventosios Žemės – į visas tautas” (kovo 17 - balandžio 11)
Nauji leidiniai