1999 vasario 12
Nr. 3


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Pamokslų apmatai Dokumentai Bažnyčia pasaulyje Informacija