Popiežius: laiškai, audiencijos, pareiškimai

Politikai turės atsakyti Dievui

(KAP) Popiežius Jonas Paulius II priminė, kad politikai, atsakingi už gausius kruvinus konfliktus visame pasaulyje, vieną dieną turės atsakyti Dievui. Per rugpjūčio mėn. 9 d. Angelo maldą popiežiškojoje vasaros rezidencijoje Castelgandolfo Jonas Paulius II pabrėžė, kad visi, kurių rankose yra tautų likimai, bus priversti atsiskaityti Dievui, kaip jie atliko savo pareigas žmonėms. Popiežius aistringoje ir gana ilgoje kalboje minėjo dabartinius krizių židinius Kosove, Gvinėjoje, Ruandoje, Konge, Sudane. Didelį susirūpinimą jis išreiškė dėl padėties Afrikoje po bombų sprogimų Kenijoje ir Tanzanijoje. Pasak jo, šie teroristiniai aktai kelia grėsmę saugumui Afrikos žemyne.
 

Dievo Dvasia veikia ir už Bažnyčios

(KAP, KNA) Popiežius Jonas Paulius II pabrėžė, kad išganymo kelių gali būti ir už Katalikų Bažnyčios ribų. Per rugpjūčio 12-osios dienos visuotinę audienciją jis tvirtino, jog Šventoji Dvasia veikia ir už „regimų Bažnyčios ribų". Pasak popiežiaus, „leistina" manyti, kad visur, kur yra tiesos, gerumo bei išminties elementų ir pastangų kurti žmoniškesnę visuomenę pagal Dievo planą, kelias į išganymą yra atviras. Toliau Jonas Paulius II sakė, jog Šventoji Dvasia dovanota Bažnyčiai ir visai žmonijai. Ji veikia visur, kur žmonės atsiveria dieviškajam Apreiškimui. Filosofijos, vaizduojamojo meno ir muzikos kūriniuose kartais taip pat galima įžvelgti „švytintį Dievo Dvasios atspindį".
 

Sekmadienis turi būti solidarumo diena<

(KAP, KNA) Pasak popiežiaus Jono Pauliaus II, sekmadienis turėtų būti solidarumo ir džiaugsmo diena. Krikščionys turėtų dalytis sekmadienio džiaugsmu su kitais, galėtų pakviesti pietų vienišus žmones, padėti stokojančioms šeimoms. Rugpjūčio 16 dieną popiežiškojoje vasaros rezidencijoje Castelgandolfo jis taip pat sakė, jog sekmadienis, be to, yra proga aplankyti ligonius arba kalinius, skirti laiko sunkumus išgyvenantiems žmonėms.