Žolinės atlaidai Pažaislio vienuolyne


Rugpjūčio 15 d. Pažaislio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčioje Kaune per Žolinės atlaidus šv. Mišias koncelebravęs ir pamokslą pasakęs vysk. V. Michelevičius akino seseris vienuoles žiūrėti į savo gyvenimą ir pašaukimą Švč. Mergelės Marijos šviesoje. „Viešpačiui melsdamosi ir dirbdamos neskaičiuokite, kiek paaukojate Viešpačiui. Tegul tai bus vien Jam žinoma", – sakė vyskupas. Prieš šv. Mišias viena sesuo kazimierietė davė pirmuosius, keturios seserys atnaujino laikinuosius įžadus, dvi buvo priimtos į noviciatą. Lietuvoje yra per 70 šiai kongregacijai priklausančių seserų, iš jų daugiau negu 60 davusios amžinuosius, 5 – laikinuosius įžadus ir 6 yra novicijos. Pažaislio vienuolyne gyvena apie 20 seserų. Tradiciniuose Žolinės atlaiduose dalyvavo gausus būrys Kauno tikinčiųjų, kitų vienuolynų seserys.

-jp-