Vilkaviškio dekanui kanauninkui Vytautui Gustaičiui suteiktas garbės prelato titulas


Rugpjūčio 23 d. Vilkaviškio katedroje vyskupas Juozas Žemaitis perskaitė popiežiaus Jono Pauliaus II raštą, kuriuo Vilkaviškio dekanui, klebonui kanauninkui Vytautui Gustaičiui už didelius nuopelnus katalikų tikėjimui suteikiamas Popiežiaus rūmų garbės prelato titulas ir siunčiamas Šventojo Tėvo apaštališkasis palaiminimas. V. Gustaitis – ketvirtas dvasininkas Lietuvoje, kuriam suteiktas šis aukštas titulas. Šį titulą turi prel. Algirdas Gutauskas (Vilnius), prel. Jonas Jonys (Kaišiadorys) ir prel. Antanas Maskeliūnas (Sintautai).