Renginys „Lietuviškų katakombų šviesa" Domeikavoje


Rugpjūčio 23-ąją, Juodojo kaspino dieną, Kauno rajone, Domeikavoje, vyko renginys „Lietuviškų katakombų šviesa". Prieš aštuoniolika metų – 1980-taisiais – Domeikavos apylinkėje esančiame Salių kaime Vytautas Andziulis savo sodyboje po žeme, septynių metrų gylyje, įrengė pogrindžio spaustuvę, kurioje, savo žmonos Birutės padedamas, per dešimtį okupacijos metų leido religines ir tautinio turinio knygas.

Šių metų renginys yra savotiška pernai tokiu pat pavadinimu vykusio renginio tąsa. Anot Vytauto Didžiojo karo muziejaus skyriaus vedėjo J. Morkūno, šią dieną Domeikavos gyventojai galėtų tradiciškai minėti kasmet.

Minėjimas prasidėjo naujai statomos Lietuvos kankinių ir tremtinių bažnyčios salėje šv. Mišiomis, kurias aukojo Domeikavos klebonas Robertas Skrinskas. Per pamokslą jis prisiminė Ribentropo – Molotovo 1939-tųjų metų paktą, tautos genocidą. Klebonas taip pat priminė, kad ir dabar Lietuvoje vykdomas genocidas, nes Lietuvoje nužudyta jau per 4 milijonus negimusių kūdikių, t. y. keturis kartus daugiau nei sunkiais tautai metais buvo ištremta. Pats minėjimas vyko Vytauto Andziulio sodyboje. Viršutiniame namo aukšte rezistencinio paveldo bendrijos „Viltis" surengtoje parodoje eksponuota partizanų nuotraukos, sovietmečiu Lietuvoje ir išeivijoje leisti leidiniai. Minėjimo metu giedojo Domeikavos apylinkės choras, kalbėjo kultūros ir visuomenės veikėjai, eiles iš šioje spaustuvėje 1988-taisiais išleistos savo rinktinės „Benamės svajos" skaitė kun. Robertas Grigas, taip pat skaitytos jau mirusio poeto Kęstučio Genio eilės.

-jž-