VDU ir Kauno kunigų seminarijoje iškilmingai pradėti mokslo metai


Rugpjūčio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakulteto didysis kancleris Sigitas Tamkevičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas Vladas Michelevičius bei kiti kunigai – universiteto ir seminarijos dėstytojai, dalyvaujant VDU vadovybei, dėstytojams ir studentams, iškilmingai pradėti naujieji mokslo metai VDU bei Kauno kunigų seminarijoje. Kauno kunigų seminarijoje mokslo metus pradėjo 21 parengiamojo ir 12 pirmojo kurso studentų iš Kauno, Šiaulių bei Vilkaviškio vyskupijų, iš viso per 130 būsimųjų kunigų. Į VDU Katalikų teologijos fakulteto pirmąjį kurą šiemet įstojo 57 vaikinai ir merginos, o į magistrantūros studijas buvo priimta 16 teologijos bakalaurų. Iš viso fakultete šiemet mokysis beveik 300 studentų.

-dch-