Kardinolui Vincentui Sladkevičiui įteiktas Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordinas


Rugpjūčio 23 d. Prezidentas Valdas Adamkus prieš kelias dienas šventusiam savo 78-ąjį gimtadienį Jo Eminencijai kardinolui Vincentui Sladkevičiui už doros bei laisvos tautos dvasios brandinimą Lietuvoje kardinolo rezidencijoje įteikė Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordiną. Šiuo ordinu apdovanoti yra Algirdas Brazauskas ir Vytautas Landsbergis. Sveikindamas Jo Eminenciją Prezidentas pasidžiaugė, kad būtent rugpjūčio 23-iąją, ypatingą tautos istorijoje dieną, galįs apdovanoti žmogų, didžiulio dėkingumo ir pagarbos nusipelniusį savo narsa, pasiaukojimu bei ištverme, kovojant dėl tautos laisvės ir ginant žmogaus teises okupuotoje Lietuvoje. „Jûsų tauri kilnios sielos asmenybė mūsų tautai yra didelė moralinė paspirtis. Tai, ką Jūs teigiate ir ginate, yra mūsų gyvastis ir esmė", – pabrėžė Valdas Adamkus. Kardinolas V. Sladkevičius, dėkodamas už apdovanojimą, sakė, kad visi dideli dalykai jo gyvenime buvo kaip malonė. „Sklidina mano gyvenimo tikrovė nuo jūsų meilės ir gerumo. Aš trokštu tą meilę, kurią gavau iš jūsų, sugrąžinti jums..." – susijaudinęs sakė Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchas.

Rugpjūčio 21 d. Prezidento dekretu už narsą, pasiaukojimą ir ištvermę kovojant dėl Tautos laisvės bei ginant žmogaus teises okupuotoje Lietuvoje rugpjūčio 23-osios, Juodojo kaspino dienos, proga Vyčio Kryžiaus ordinais apdovanoti buvę disidentai. Tarp jų 2-ojo laipsnio ordinu apdovanoti vysk. Jonas Boruta, ses. Nijolė Sadūnaitė, kun. Juozas Zdebskis (po mirties) ir kun. Bronius Laurinavičius (po mirties), 3-iojo laipsnio ordinu – kun. Robertas Grigas, kun. Jonas Kauneckas, kun. Alfonsas Svarinskas, 4-ojo laipsnio ordinu – kun. Julius Sasnauskas.

-jp-