Mokslo metų pradžia Kretingos šv. Antano religijos studijų institute


Rugpjūčio 25 d. Šv. Antano religijos studijų institute mokslo metai prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo šio instituto direktorius mons. teol. hab. dr. Petras Puzaras. Telšių seminarijos rektorius kun. baž. t. dr. Algis Genutis į instituto salę susirinkusius studentus pavadino Bažnyčios jaunyste. Jis sakė, kad reikia paruošti dirvą ir sėti, o derliumi rūpinsis Tėvas, esantis danguje. Kretingos parapijos klebonas Gediminas Numgaudis OFM apgailestavo dėl bendruomenės institute nebuvimo. Jis pabrėžė maldos ir gyvenimo bendruomenėje svarbą. Šiemet į Kretingos šv. Antano religijos studijų institutą priimti 34 pirmakursiai.

-jž-