Įšventinimai ir paskyrimai Telšių vyskupijoje


Liepos 19 d. Gargždų bažnyčioje Telšių vyskupas Antanas Vaičius kunigais įšventino keturis Telšių vyskupijos diakonus: Visvaldą Kulboką (gim. 1974 m.), Virginijų Palionį (gim. 1971 m.), Antaną Pryšmantą (gim. 1974 m.) ir Sigitą Žilį (gim. 1967 m.). Kun. Visvaldas Kulbokas tęs studijas Romoje, o kun. Sigitas Žilys – Vašingtone.

Kun. Rolandas Mikuckis atleistas iš Tauragės vikaro pareigų ir paskirtas Ventos klebonu.

Neopresbiteris Virginijus Palionis paskirtas Tauragės vikaru.

Neopresbiteris Antanas Pryšmantas paskirtas Telšių kunigų seminarijos auklėtinių ugdytoju.

-T-