Šv. Tomo Akviniečio vasaros mokykla Birštone


Liepos 1–10 d. Birštono parapijos namuose vyko penktoji šv. Tomo Akviniečio vasaros mokykla. Unikaliomis tomistinėmis studijomis turėjo galimybę pasidžiaugti nemažai tikybos mokytojų, filosofijos, teologijos, psichologijos studentų, tarnautojų. Be šios mokyklos prezidento dr. Stanislovo Zarausko OP, čia darbavosi devyni dėstytojai iš užsienio: prof. dr. John F. X. Knas (Hiustonas, JAV), prof. dr. Battista Mondin SX (Urbono universitetas, Italija), prof. dr. Francesca Rivetti-Barbo (Roma, Italija), prof. dr. Horst Seidl (Laterano universitetas, Italija),prof. dr. Abelardo Lobato OP (Lugano universitetas, Šveicarija), prof. dr. John J. Murphy (JAV), prof. dr. William J. Hoye (Vokietija), mgr. Tereza Saxlova (Čekija), dr. Francisco T. Baciero Ruiz (Ispanija). Dauguma jų dalyvavo prieš tai Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje "Tomizmas: praeitis ir dabartis".

Prof. dr. B. Mondin dėmesio centre buvo filosofinė antropologija. Savo paskaitoje "Žmogus kaip asmuo ir kultūros atstovas" profesorius apibrėžė antropologinę kultūros, kaip dvasinės visuomenės formos, sampratą. Jo nuomone, filosofija ir teologija turi absoliučios tiesos ir gėrio kriterijus kultūros atžvilgiu, todėl gali nustatyti moralinę kultūros vertę. Kitoje savo paskaitoje prof. B. Mondin kalbėjo apie krikšèioniškąją filosofiją kaip tokios filosofijos pavyzdį, akcentuodamas Tomo Akviniečio metafiziką. Prof. H. Seidl nagrinėjo Tomo Akviniečio Dievo buvimo įrodymus. Jis pateikė visų penkių "kelių" į Dievą struktūrą ir jų kritiką. Prof. A. Lobato OP pratęsė antropologijos temą, nagrinėdamas žmogaus orumo pagrindą šv. Tomo Akviniečio doktrinoje. Jauna filosofijos magistrė iš Čekijos T. Saxlova puikiai išanalizavo sudėtingiausius Tomo Akviniečio tekstus. Didžiausio klausytojų susidomėjimo susilaukė dr. J. Murphy paskaitos apie mistinę patirtį ir mistinę kalbą. Profesorius tvirtino, kad mistinė patirtis reikšminga tik konkrečiame tikinčiųjų bendruomenės gyvenime. Negana to, tai nėra neišreiškiama patirtis; priešingai, mistinė kalba yra svarbus šios patirties elementas. Prof. dr. Fr. Rivetti-Barbo nagrinėjo tomistinę laisvės sampratą. Tėvo St. Zarausko paskaitų tema buvo šv. Tomo Akviniečio moralinių dorybių teorija. Pasak jo, tomistinį moralės mokymą galima pavadinti "apreikštąja" etika: tai teologija, kuri naudojasi filosofija apreikštosioms tiesoms atskleisti, paaiškinti ir apginti. Tėvas St. Zarauskas taip pat atkreipė dėmesį į psichologinį tomisitinės teologijos aspektą. Prof. dr. John Knas pratęsė tomistinės metafizikos apmąstymus, jo pradėtus pernai, ketvirtosios šv. Tomo Akviniečio mokyklos darbo metu. Kaip ir prof. Mondin, jis yra įsitikinęs šv. Tomo metafizikos teisingumu. Dr. Fr. Baciero Ruiz pristatė tomisitinės politinės minties plėtotę vėlyvųjų scholastikų de Vitoria ir Suarezo darbuose. Prof. dr. W. J. Hoye kalbėjo apie meilės esmę pagal šv. Tomo mokymą, meilės ir pažinimo santykį, amžinosios laimės siekimą.

-mo-