Lietuvoje lankėsi Jean Vanier


Liepos 24–28 d. po penkerių metų pertraukos Lietuvoje vėl lankėsi Arkos ir Tikėjimo ir šviesos bendruomenių įkūrėjas Jean Vanier. Kanados gubernatoriaus sūnus, karo laivyno karininkas J. Vanier paliko daug žadančią karjerą, studijavo filosofiją bei teologiją ir, apsigynęs filosofijos daktaratą, ėmė dėstyti Toronto universitete. 1964 m. tėvo Thomas Philippe OP padrąsintas įkuria Arkos bendruomenę, kurioje sveikieji gyvena drauge su protiškai neįgaliaisiais. Šiuo metu pasaulyje yra apie 110 Arkos bendruomenių. 1971 m. J. Vanier organizuoja didžiulę piligriminę kelionę į Lurdą, kurioje dalyvauja tūkstančiai protiškai neįgalių žmonių, jų tėvai ir draugai. Nuo tada ima burtis Tikėjimo ir šviesos bendruomenės, kurių šiuo metu pasaulyje yra apie 1300, o penkios iš jų – Lietuvoje.

J. Vanier Lietuvoje viešėjo jau trečią kartą. Palūšėje jis vedė keturių dienų rekolekcijas tema "Silpnume mano stiprybė". Rekolekcijų dalyviai, kurių būta beveik 300, klausėsi J. Vanier paskaitų, kartu meldėsi, dalyvavo Tikėjimo ir šviesos bendruomenių sudarytose darbo grupėse, kur galėjo susipažinti su bendruomenių gyvenimu, drauge su neįgaliaisiais piešti, giedoti ir melstis, dalytis mintimis bei išgyvenimais. Liepos 25 d. rekolekcijose apsilankė ir šv. Mišias aukojo Tikėjimo ir šviesos bendruomenes globojantis Vilniaus arkivyskupas J. A. Bačkis.

Liepos 28 d. J. Vanier susitiko su Vilniaus arkivyskupu J. A. Bačkiu ir Trinapolyje vadovavo konferencijai Vilniaus arkivyskupijos kunigams. Tos pačios dienos popietę Šv. Jonų bažnyčioje buvo surengta konferencija visuomenei.

Šiemet, kaip ir kasmet, Paberžėje ir Kaltinėnuose vyko Tikėjimo ir šviesos bendruomenių stovyklos, kuriose dalyvavo per 100 bendruomenės narių.

-dch-