Nuolatinio kunigų ugdymo moralinės teologijos sesija


Liepos 26–30 d. Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniaus arkivyskupijos kunigams Paryžiaus vyskupas augziliaras, moralinės teologijos daktaras Piere d’Ornellas vedė nuolatinio kunigų ugdymo moralinės teologijos sesiją. Jis kalbėjo apie moralinius žmogaus gyvenimo pagrindus, akcentuodamas Vatikano II Susirinkimo mintis. Pasak jo, moralinio gyvenimo variklis yra ne iš išorės primestos normos, bet žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą, natūralus polinkis siekti gėrio. Šį polinkį galime vadinti ir meile, kuri vienintelė pajėgia tobulai išreikšti žmogaus asmenį bei yra viso Įstatymo esmė ir santrauka. Šis prigimtinis polinkis, vyskupo nuomone, Bažnyčios tradicijoje buvo primirštas, tačiau būtent juo paremtą moralės sampratą randame Šventajame Rašte bei Bažnyčios tėvų mokyme. Vyskupo Pierre d’Ornello konferencijų pagrindas buvo Šventasis Raštas, taip pat popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika "Veritatis Splendor" bei etinės filosofijos veikalas "Asmuo ir veiksmas". Kunigai, pasidaliję į nedideles grupeles, samprotavo apie teologinės minties atnaujinimą bei jos pritaikymą sielovadoje. Buvo paliestos tokios opios problemos kaip antrą kartą susituokusiųjų vieta Bažnyčios bendruomenėje, Susitaikymo sakramento krizė, prigimties ir moralės ryšys.

-pa-