200-oji pagalbos siunta


Liepos 13–17 d. Lietuvoje lankėsi Oldenburgo krašto (Vokietija) Caritas ir Maltos ordino pagalbos tarnybos bendradarbiai, atgabenę jau 200-ąją pagalbos siuntą. Šio nedidelio Žemutinės Saksonijos krašto katalikų organizacijos nuo 1990 m. nuosekliai remia Lietuvos Caritas socialinius projektus. Svečiai su pasididžiavimu prisimena, kad jie humanitarinę siuntą į Lietuvą yra atvežę ir 1991 m. sausio įvykių dienomis. Per aštuonerius partnerystės metus į Lietuvą atgabenta apie 2 806 tonos labdaros (daugiausia medicininės įrangos, vaistų, drabužių ir maisto) už 15 034 758 DM. Lietuvoje su pagalbos siuntomis jau lankėsi per 500 Vokietijos savanorių talkininkų, antra tiek dalyvavo surenkant ir organizuojant siuntas Vokietijoje. Tarp daugelio abiejų šalių katalikų bendruomenių ir organizacijų užsimezgė tiesioginiai ryšiai, nusistovėjo ne tik dalykiniai, bet ir draugiški santykiai. Oldenburgiečiai reguliariai remia įvairius socialinės pagalbos projektus visoje Lietuvoje.

Liepos 14 d. svečiai buvo iškilmingai pagerbti Kauno arkivyskupijos kurijos konferencijų salėje. Oldenburgo Caritas direktorių p. Paulių Schneiderį ir Maltos ordino pagalbos tarnybos vadovę baronienę Moniką von Schorlemer bei maltietį Josephą Sibbelį, ištvermingus didžiulių krovininių sunkvežimių vairuotojus bei savaitraščio "Kirche+Leben" žurnalistę Kerstin Humberg šiltais dėkingumo žodžiais pasveikino Lietuvos Vyskupų Konferencijos Socialinių ir karitatyvinių reikalų komisijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos astovė dr. Audra Mikalauskaitė, Kauno meras Henrikas Tamulis, miesto Socialinių reikalų komiteto pirmininkė Nijolė Ragauskienė, Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvos skyriaus vadovas Arvydas Bružas, Lietuvos Caritas centro bei visų septyniose vyskupijose veikiančių Caritas organizacijų darbuotojai. Tiek svečiai, tiek šeimininkai savo kalbose pabrėžė, kad sulig Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu gimęs bendravimas yra abipusė dovana.

Kaune svečiai dar aplankė dosnią paramą iš Oldenburgo gavusias įstaigas: Kauno Caritas diagnostikos centrą ir labdaros vaistinę, vienišas motinas su kūdikiais ir senelius globojančius "Kartų namus", Vilijampolės vaikų pensionatą. Vilniuje jie susitiko su arkivyskupijos Caritas direktoriumi diakonu Baliu Stankumi, apsilankė "Motinos ir vaiko" globos namuose.

P. Schneideris ir M. von Schorlemer kartu su Lietuvos Caritas direktoriumi kun. R Grigu apsilankė Muitinės departamente, kur su direktoriumi Alvydu Budriu aptarė prie Lietuvos sienos kylančius nesklandumus, sunkiai paaiškinamą valdininkų nerangumą, kai labdaros vežėjai sulaikomi kelioms valandoms ir vaikomi nuo vieno tarnautojo prie kito. Tai atbaido geranoriškus paramos teikėjus. Muitinės departamento direktorius garantavo, jog bus daroma viskas, kad abejingumas nestabdytų geros valios iniciatyvų. Jis taip pat pabrėžė, kad šiuo metu vykdoma muitinės sistemos reforma, diegiamos Vakarų technologijos ir standartai. Jau atleista keli šimtai netinkamai dirbusių muitinės pareigūnų.

Kelios kitos viešnagės dienos svečių pageidavimu buvo skirtos pažinčiai su Lietuva. Delegacijos nariai gėrėjosi Vilniumi iš TV bokšto, apžiūrėjo Trakų pilį, aplankė Kuršių neriją, Kryžių kalną. Šiaulių vyskupijoje juos priėmė vyskupas Eugenijus Bartulis.

-rg-