Paskyrimai Kauno arkivyskupijoje


 

Kun. Gintaras Pūras paskirtas Kurklių bei Užunvėžių parapijų ir paliktas Vidiškių parapijos administratoriumi.

-Kn-


Paskyrimai Telšių vyskupijoje 

Kun. Rolandas Mikuckis atleistas iš Plungės vikaro pareigų ir paskirtas Tauragės vikaru.

Kun. Juozapas Janauskis atleistas iš Judrėnų (Klaipėdos r.) klebono pareigų ir paliktas Veiviržėnuose (Klaipėdos r.) altaristu.

Kun. Saulius Jankauskas, Endriejavo (Klaipėdos r.) klebonas, įpareigotas klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Judrėnų parapiją.

-T-