Plečiasi Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimui centras
 

Birželio 20 d. Klaipėdoje buvo atidarytos Dvasinės pagalbos jaunimui centro (DPJC) naujosios patalpos. Iškilmėse dalyvavo Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko bažnyčios klebonas kun. Algis Baniulis (DPJC direktorių valdybos pirmininkas), miesto meras Eugenijus Gentvilas, DPJC iniciatorius, Kanados lietuvis kun. Edmundas Putrimas, Klaipėdos savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus viršininkė Audronė Liesytė ir kiti. Per spaudos konferenciją centro steigėjai ir organizatoriai atsakinėjo į klausimus, apibūdino organizacijos darbą bei paskirtį. Pagrindinė centro misija – ugdyti jaunimą suteikiant sąlygas užsiimti įvairia veikla, remiantis krikščioniškais principais padėti kitiems. DPJC administracijos direktorius Ričardas Liškauskas prisiminė, kad iš pradžių buvo suburta apie 60 žmonių – savanorių, pasiryžusių paaukoti savo laiką tiems, kuriems reikia dvasinės pagalbos. Vėliau buvo tobulinamasi įvairių kursų ir seminarų metu. Dabar 185 centro savanoriai darbuojasi dvylikoje veiklos programų, tokių kaip "Sniego gniūžtė", "Natūralus pagalbininkas", "Gailestingumo darbai", "Jaunimo linija" ir kt. Kun. A. Baniulis akcentavo, kad į centrą atėjusiojo neklausiama, kokio jis tikėjimo ar kokia jo politinė orientacija, nes pagalba žmogui negali priklausyti nuo jo įsitikinimų. Jis taip pat priminė, kad šalia DPJC Direktorių bei Lietuvos patariamosios valdybos veikia ir Kanados patariamoji valdyba, atstovaujanti mūsų tautiečiams, kurie prisideda prie Lietuvos dvasinio prisikėlimo Kanadoje. Konferencijos metu miesto meras, aktyviai palaikantis DPJC veiklos idėją padėti kitiems, išreiškė viltį, kad tokių centrų mieste bus ne vienas. Po susitikimo su spaudos atstovais kun. Edmundas Putrimas pašventino naująsias patalpas. Vėliau prasidėjo savanorių parengta kultūrinė programa.

-np-