Lietuvos Kolpingo draugijos būstinėje lankėsi svečiai iš Vokietijos
 

Birželio 9 d. Lietuvos Kolpingo draugijos būstinėje viešėjo Vokietijos federacinės ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo ministerijos valstybės sekretorius Wighard Hardtl, šios ministerijos skyriaus vadovas dr. Gerd Wichelman, valstybės sekretoriaus asmeninis referentas Andreas Gies, techninio bendradarbiavimo organizacijos vadovas Gerald Dieke, techninio bendradarbiavimo organizacijos projektų vadovas Gerhard Heinz ir rekonstrukcijos kredito įstaigos koordinacinių biurų Rygoje bei Vilniuje vadovas dr. Joachim Metz. Svečiai apžiūrėjo draugijos būstinę, susitiko su biuro darbuotojais, domėjosi, kaip sekasi įgyvendinti Vokietijos vyriausybės finansuojamus projektus Lietuvoje, Kolpingo šeimų veikla, taip pat apžvelgė ateities perspektyvą.

Pasak Lietuvos Kolpingo draugijos generalinės sekretorės L. Kalibataitės, šiuo metu draugija vienija 22 šeimas (289 narius), kurių pagrindinės veiklos kryptys – švietimas, socialinė veikla, žemės ūkis. Per penkerius LKD veiklos metus įkurti šie padaliniai: Kolpingo mokymo centras, Kolpingo aukštesnioji mokykla, rengianti verslo specialistus, padėvėtų drabužių parduotuvė. Draugija vasarą organizuoja auklėjamojo, švietėjiško pobūdžio vaikų ir jaunimo stovyklas. Kiekvienais metais LKD veiklai ir projektams Vokietijos vyriausybė skiria 200 000 DM. Svečių paklausta, kaip žada verstis Lietuvos Kolpingo draugija, kai negaus paramos iš Vokietijos, Lietuvos Kolpingo draugijos generalinė sekretorė sakė, jog Kolpingo mokymo centras, bendradarbiaujantis su Darbo birža, jau dabar išsilaiko iš gaunamų pajamų ir ateityje prisidės prie draugijos veiklos plėtojimo bei finansavimo. Vilčių teikia ir Kolpingo aukštesnioji mokykla, komercinis vienetas – parduotuvė. Vokiečiai teigiamai įvertino LKD veiklą.

-jp-