VDU Katalikų teologijos fakulteto absolventams įteikti diplomai
 

Šiais metais 79 Katalikų teologijos fakulteto absolventai įgijo bakalauro ir 10 – magistro laipsnius. Kas ketvirtas šio fakulteto absolventas susipažino ir su gretutinės specialybės pagrindais. 19 bakalauro laipsnį įgijusių absolventų – seminaristai. Birželio 19 d. mokslo metų pabaigos iškilmes vainikavo šv. Mišios Kauno arkikatedroje. Joms vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius džiaugėsi universiteto studentais, linkėjo baigusiems studijas ne tik gerai dirbti, bet ir skleisti taiką, gerumą. Šv. Mišias koncelebravo Katalikų teologijos fakulteto dekanas mons. doc. dr. V. S. Vaičiūnas, Šv. Antano religijos studijų instituto direktorius mons. hab. dr. P. Puzaras, mons. doc. teol. lic. P. Tamulevičius, kun. doc. teol. lic. J. Ivanauskas, kun. bažn. teis. lic. A. Jagelavičius ir kiti kunigai. Šv. Mišiose dalyvavo universiteto vadovybė, dėstytojai ir studentai.

Birželio 16 d. Katalikų teologijos fakulteto tarybos posėdyje fakulteto dekanas mons. teol. dr. Vytautas Vaičiūnas buvo perrinktas antrajai ketverių metų kadencijai. Apžvelgdamas praėjusią kandenciją, "Bažnyčios žinioms" fakulteto dekanas kaip vieną svarbiausių atliktų darbų įvardijo fakulteto pripažinimą Vatikano aukštųjų studijų kongregacijoje. Buvo įgyvendintas ir sumanymas sujungti Kretingos Šv. Antano kolegiją su VDU Katalikų teologijos fakultetu. Pasak dekano V. Vaičiūno, didelį rūpestį tebekelia dėstytojų stygius. Anksčiau juos tekdavo kviestis iš užsienio. Dabar jau pradeda grįžti iš studijų savi. Dalydamasis mintimis apie artimiausius planus, mons. teol. dr. V. Vaičiūnas sakė, jog greta jau veikiančios pastoracinės teologijos licenciato studijų programos ketinama pasiūlyti Bažnytinės teisės licenciato studijų programą, universitete įsteigti religijos studijų centrą, kuriame būtų rengiami kvalifikuoti pedagogai. Religijos studijų centre mokslas truktų ne penkerius, bet ketverius metus. Jau nuo šių metų bus priimama mažiau studentų grynai teologinėms studijoms ir labiau dėmesys kreipiamas į tikybos mokytojų rengimą.

-jž, vm-