Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedros absolventams įteikti diplomai
 

Birželio 13 d. bakalauro diplomai buvo įteikti Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedros absolventams. Iš antrąją laidą baigusių 36 absolventų trečdalis yra vyrai. Tikybos katedros vedėja Alma Stasiulevičiūtė sakė, kad šiemet studentams buvo keliami griežtesni reikalavimai, reikliau vertintos jų žinios. Esminė problema – jau aštunti metai trūksta dėstytojų, ypač teologų. "Lietuvos darbo įstatymai neleidžia dėstytojui turėti tik vieną ar dvi dešimtąsias etato. Universitetas reikalauja labiau angažuotų dėstytojų, kurie gyventų su studentais bendruomeninį gyvenimą", – sakė A. Stasiulevičiūtė. Jos nuomone, šią problemą, kaip ir magistrantūros klausimą, turėtų spręsti Bažnyčia. Tikybos katedros vedėja džiaugėsi, kad daugelis absolventų pasirinko magistrantūros studijas kituose fakultetuose: sociologijos, filosofijos, psichologijos ir pan. A. Stasiulevičiūtė pažymėjo, kad visi absolventai gali tikėtis darbo Vilniaus arkivyskupijoje.

-jk-