Lietuvos Kolpingo draugijos dvasios tėvų susitikimas pal. J. Matulaičio namuose Kaune
 

Gegužės 26 d. Pal. J. Matulaičio namuose Kaune įvyko Lietuvos Kolpingo draugijos dvasios tėvų susitikimas, kuriame dalyvavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, kun. J. Jakutis, kun. J. Kardelis, kun. D. Valančiauskas, kun. V. Brusokas, mons. J. Antanavičius, kun. S. Krumpliauskas, kun. P. Genevičius, kun. R. Žeknys, mons. K. Senkus, kun. S. Filipavičius. Mons. K. Senkus šiame susitikime pabrėžė dvasingumo svarbą. Jo manymu, būtina suaktyvinti jaunimo veiklą, tinkamai pasirengti 2000 metų krikščionybės jubiliejui. Kun. S. Filipavičius, apžvelgęs nūdienos LKD situaciją, paakino kunigus aktyviau prisidėti prie Kolpingo šeimų veiklos, atkreipti dėmesį į Kolpingo šeimų vykdomus ekonominius projektus, remiamus Vokietijos vyriausybės. Arkivyskupas S. Tamkevičius kalbėjo apie viešumo svarbą, ragino kunigus ugdyti žmonių pagalbos vieni kitiems jausmą. Per susitikimą dalytasi mintimis apie Kolpingo šeimų veiklą parapijose, buvo išreikštas noras tokius susitikimus organizuoti bent kelis kartus per metus. Kitą susitikimą numatoma surengti rugsėjo mėnesį.

-jp-