Lietuvos Caritas generalinio sekretoriaus kun. Roberto Grigo kreipimasis į Vidaus reikalų ministrą Stasį Šedbarą

Dėl sąvadavimo ir prostitucijos propagavimo Lietuvoje

Nr. 134 – 3b
1998 06 24

Gerb. p. Stasiui Šedbarui
Vidaus reikalų ministrui
Šventaragio g. 2
2754 Vilnius
 
 

Gerbiamas p. Ministre,

Lietuvos Caritas, kaip Katalikų Bažnyčios socialinės dvasinės pagalbos organizacija, jaučia atsakomybę už mūsų krašte vykstančius procesus, darančius vienokią ar kitokią įtaką socialinei ir dorovinei situacijai. Vienas iš tokių reiškinių yra beveik atviras sąvadavimas ir prostitucija. Šių metų gegužės 9–10 d. Freiburge (VFR) vyko tarptautinė konferencija, skirta grėsmingų bruožų įgyjančiai prekybos moterimis problemai. Mūsų organizacija gavo šiam forumui pateiktą statistiką, kurioje atsispindi ir Lietuvą liečiantys VFR kriminalinių tarnybų surinkti duomenys. Šią medžiagą esame pasiuntę Jūsų vadovaujamai ministerijai, dalį jos siunčiu Jums ir dabar spaudai parengto straipsnio pavidalu. Tačiau aptariamų reiškinių kontekste norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į kitą, jau kelerius metus teisinio įvertinimo ir reagavimo nesulaukiančią problemą. Lietuvoje leidžiamoje periodikoje reguliariai spausdinami prostitučių skelbimai. Kaip pavyzdį siunčiu "Lietuvos ryto" puslapio kopiją su 23 tokio pobūdžio skelbimais. Tai įprastinis skandalingas vaizdas, aptinkamas ne vieno leidinio puslapiuose.

Esame už teisinės valstybės ir pilietinės visuomenės stiprinimą, todėl prašytume kompetentingos Jūsų vadovaujamos ministerijos pareigūnų paaiškinti šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojančias teisėtvarkos normas, kad galėtume numatyti tolesnius mūsų organizacijos žingsnius. Norėtume gauti argumentuotus paaiškinimus keletu mums rūpimų klausimų.

– Ar teisingai suprantame, kad sąvadavimas ir prostitucija laikoma Lietuvos Respublikos įstatymų draudžiama, kriminaline veikla?
– Jeigu taip, ar nėra nusikaltimo sudėties čia pridedamame "Lietuvos ryto" ir analogiškuose kitų leidinių skelbimuose?
– Ar neturėtų operatyvinės VRM tarnybos patikrinti pagal iki šiol periodiniuose leidiniuose paskelbtus prostitučių telefonų numerius tuos sąvadavimo "taškus", turint omeny ir nelegalaus migravimo ar nelegalaus įvežimo (prekybos moterimis) problemą?
– Ar nederėtų patikrinti, kokio pobūdžio ryšiai sieja minėtus skelbimus spausdinančias redakcijas ir prostitucijos "biznio" struktūras ir ar tai nelaikytina korupcija?
– Ar VRM numato imtis konkrečių veiksmų, reaguodama į čia pateiktus faktus?

Tikime, kad Jūsų atsakymas pasitarnaus įsisenėjusioms problemoms spręsti.

Pagarbiai, linkėdamas Dievo palaimos Jūsų darbui,
 

Kunigas R. Grigas
Generalinis direktorius