Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Katalikų Bažnyčios hierarchais
 

Birželio 17 d. Lietuvos prezidentas, susitikęs su Katalikų Bažnyčios hierarchais, aptarė aktualius Bažnyčios ir valstybės santykių klausimus. Valstybės vadovas per pietus su Lietuvos vyskupais taip pat pasidalijo savo įspūdžiais apie gegužės viduryje vykusį vizitą į Vatikaną ir susitikimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Pasak Prezidento atstovės spaudai Violetos Gaižauskaitės, tai ir buvo svarbiausias V. Adamkaus pokalbio su hierarchais tikslas. Taip pat buvo aptarti tikybos dėstymo reikalai. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius žurnalistams sakė, kad Bažnyčia pasigenda valstybės paramos sprendžiant tikybos dėstytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo problemas. Buvo kalbėta ir apie galimybes pakeisti kunigų seminarijų statusą, nes kol kas jos nėra pripažįstamos nei kaip aukštesniosios, nei kaip aukštosios mokyklos. A. J. Bačkis teigė, kad labai svarbus yra valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimas globos srityje. Prezidentas su vyskupais susitarė susitikinėti reguliariai mažiausiai du kartus per metus ir kalbėtis aktualiais Bažnyčiai klausimais. Be arkivyskupų A. J. Bačkio ir S. Tamkevičiaus, pietuose su Prezidentu dalyvavo dar devyni Lietuvos vyskupai – Eugenijus Bartulis, Juozapas Matulaitis, Juozas Preikšas, Antanas Vaičius, Juozas Žemaitis, Jonas Boruta, Vladas Michelevičius, Rimantas Norvila, Juozas Tunaitis. Dėl silpnos sveikatos į susitikimą su Prezidentu negalėjo atvykti kardinolas Vincentas Sladkevičius. Jį V. Adamkus jau lankė gegužės pabaigoje ir papasakojo jam apie susitikimą su Šventuoju Tėvu.

-elta-