Panevėžio vyskupijoje 1998 m. Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas
 
1. Zarasuose birželio 14 d.
2. Degučiuose birželio 14 d. (po pietų)
3. Salake birželio 28 d.
4. Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčioje birželio 29 d.
5. Juodupėje liepos 9 d.
6. Onuškyje liepos 5 d. (po pietų)
7. Pabiržėje liepos 19 d.
8. Utenoje rugpjūčio 9 d.
9. Krekenavoje rugpjūčio 15 d.
10. N. Radviliškyje rugpjūčio 16 d.
11. Panevėžio katedroje rugpjūčio 23 d.
12. Raguvoje rugpjūčio 30 d.
13. Šiluose rugpjūčio 30 d. (po pietų)
Pastabos:

1. Sutvirtinamieji pasikartoja katekizmą, išlaiko egzaminus ir iš savo parapijos klebono gauna registruotą Sutvirtinimo kortelę.
2. Savo parapijos bažnyčioje atlieka išpažintį ir Sutvirtinimo dieną priima šv. Komuniją.

Panevėžio vyskupijos kurija


Vilkaviškio vyskupijoje 1998 m. Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas
 

1. Balbieriškis birželio 7 d.
2. Virbalis birželio 14 d.
3. Rudamina birželio 21 d.
4. Liudvinavas birželio 28 d.
5. Šunskai liepos 5 d.
6. Marijampolės prokatedra – Mažoji bazilika liepos 12 d.
7. Skriaudžiai liepos 19 d.
8. Sutkai rugpjūčio 1 d. 18 val.
9. Plokščiai rugpjūčio 2 d.
10. Kalvarija rugpjūčio 16 d.
11. Sangrūda rugpjūčio 22 d. 12 val.
12. Vilkaviškis rugpjūčio 23 d.
13. Sudargas rugpjūčio 29 d. 12 val.
14. Slavikai rugpjūčio 30 d.
15. Mindaugai rugsėjo 5 d. 12 val.
16. Šventežeris rugsėjo 6 d.
Primename, kad:

1. Sutvirtinimo sakramentas teikiamas ne jaunesniems kaip 13 metų jaunuoliams.
2. Sutvirtinamieji pasikartoja katekizmą, išlaiko egzaminus ir iš savo parapijos klebono gauna registruotą Sutvirtinimo kortelę.
3. Savo parapijoje atlieka išpažintį, Sutvirtinimo dieną priima šv. Komuniją.
4. Klebonai privalo pasirūpinti, kad sutvirtinamųjų globėjai, kaip nurodo 893 kan. paragrafas 1, būtų parenkami laikantis 874 kanono reikalavimų.
5. Sutvirtinimo vietos klebonas:

a) sutvarko sutvirtinamųjų korteles ir jas išsiunčia vietos klebonams;
b) raštu praneša kurijai, kiek iš kokios parapijos buvo sutvirtintųjų.
6. Gavę atgal korteles sutvirtinamųjų klebonai pažymi parapijiečių kartotekoje (sąrašuose) apie Sutvirtinimo sakramento priėmimą.
 

Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC


Telšių vyskupijoje 1998 m. Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas
 

1. Kartenos bažnyčioje (Kretingos raj.) birželio 13 d. 16.00 val.
2. Telšių katedroje birželio 14 d. 11.00 val.
3. Mažeikių bažnyčioje birželio 20 d. 16.00 val.
4. Šačių bažnyčioje (Skuodo raj.) birželio 28 d. 11.00 val.
5. Lenkimų bažnyčioje (Skuodo raj.) liepos 11 d. 16.00 val.
6. Skaudvilės bažnyčioje (Tauragės raj.) liepos 12 d. 9.00 val.
7. Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko bažn. liepos 18 d. 16.00 val.
8. Gargždų bažnyčioje liepos 19 d. 11.00 val.
9. Žemaičių Kalvarijos bazilikoje rugpjūčio 1 d. 12.00 val.
10. Telšių katedroje rugpjūčio 2 d. 10.00 val.
11. Pajūrio bažnyčioje (Šilalės raj.) rugpjūčio 8 d. 11.00 val.
12. Žvingių bažnyčioje (Šilalės raj.) rugpjūčio 8 d. 16.00 val.
13. Šilutės bažnyčioje rugpjūčio 9 d. 10.00 val.
14. Naujosios Akmenės bažnyčioje rugpjūčio 15 d. 16.00 val.
15. Palangos bažnyčioje rugpjūčio 16 d. 10.00 val.
16. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje rugpjūčio 22 d. 16.00 val.
17. Salantų bažnyčioje (Kretingos raj.) rugpjūčio 23 d. 11.00 val.
18. Ylakių bažnyčioje (Skuodo raj.) rugpjūčio 29 d. 16.00 val.
19. Batakių bažnyčioje (Tauragės raj.) rugpjūčio 30 d. 12.00 val.
20. Lomių bažnyčioje (Tauragės raj.) rugpjūčio 30 d. 16.00 val.
21. Telšių katedroje rugsėjo 6 d. 10.00 val.
Telšių vyskupijos kurija