Popiežius: laiškai, audiencijos, pareiškimai

Nauji palaimintieji

(KNA) Gegužės 10 dieną popiežius Jonas Paulius II palaimintaisiais paskelbė dešimt Ispanijos pilietinio karo moterų kankinių, Libano vienuolį ir aristokratiškos kilmės ispanų vienuolę. Per šv. Mišias Šv. Petro aikštėje į altoriaus garbę jis iškėlė 1936 metais dėl tikėjimo nužudytąsias vienuoles, tarp jų karmelitę, farmacininkę Maria Sagrario de San Luis Gonzaga. Ispanijos vaistininkų sąjunga jau yra pateikusi popiežiui prašymą paskelbti ją jų globėja. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo buvusi Belgijos karalienė Fabiola, taip pat tą dieną palaimintąja paskelbtos karmelitės Maria Maravilla de Jesus Pidal y Chico de Guzman (1891–1974) tolima giminaitė.

Į savo tėvynainio Nimattullah Al Hardini Youssef Kassab (1808–1858) paskelbimo palaimintuoju iškilmes buvo atvykę per 10 000 libaniečių, tarp jų ir šalies prezidentas Elias Hrawi. Jonas Paulius II pavadino naująjį palaimintąjį "vilties ženklu visam Libanui". "Linkiu Libanui vėl tapti liudytojų, taikos ir broliškumo šalimi", – sakė popiežius.

Šventasis Tėvas linkėjo, kad naujų palaimintųjų iš Ispanijos pavyzdys "sušvelnintų širdis tų, kurie nori primesti kitiems savo idėjas griebdamiesi teroro ir prievartos". Per pamokslą Jonas Paulius II pabrėžė, jog naujieji palaimintieji įvairiomis gyvenimo aplinkybėmis "herojiškai" paliudijo "nepakartojamą, tobulą sekimą Kristumi" ir "karštą meilę artimui". Su naujausiais palaimintaisiais Ispanijos pilietinio karo palaimintaisiais paskelbtų aukų skaičius padidėjo iki 231. Iš viso palaimintaisiais paskelbti 279 šio šimtmečio kankiniai.