Jaunųjų vadovų kursai Panevėžyje
 

Gegužės 15–17 d. Berčiūnuose A. Lipniūno jaunimo kultūros centras organizavo jaunųjų vadovų kursus, kuriuose vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai buvo ne tik rengiami vadovauti vaikų vasaros stovykloms, bet ir mokomi būti bendruomenės vadovais tarp bendraamžių. Kursams vadovavo Šv. Pranciškaus Ksavero vienuolijos brolis Juozapas Glebas, jam talkino brolis Juozapas Britt bei amerikiečiai Sam Ludwig ir Mike Goguen.

Visi dalyviai buvo suskirstyti į grupeles. Kiekviena diena prasidėdavo ir baigdavosi Šventojo Rašto skaitiniais paremta malda. Pirmąją dieną grupelėse kiekvienas dalyvis prisistatė ir išsakė savo atvykimo tikslus. Vakare koncertavo bažnytinio jaunimo grupė iš Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios. Gegužės 16 d. kursų dalyviai išklausė dvi brolio Juozapo Glebo paskaitas, kurias lydėjo praktiniai užsiėmimai grupelėse. Buvo mokomasi atpažinti savo ir kitų turimus talentus bei dovanas, po to dalytasi patirtimi su kitais, bendrai mėginta atlikti kai kurias užduotis. Vakare Berčiūnų bažnyčioje šv. Mišias aukojo Panevėžio katedros klebonas mons. J. Antanavičius, kuris per pamokslą akcentavo jaunimo vadovų atsakomybę ir dvasinę brandą. Gegužės 17 d. (sekmadienį), apibendrinus darbą, jaunieji vadovai buvo paskirti vadovauti įvairioms vasaros stovykloms. Baigiamosios maldos metu kursų dalyviai vieni kitiems ant delno žymėjo kryžiaus ženklą tardami: "Tu – pasaulio druska" ir linkėjo vienas kitam grįžti į pasaulį su misija.

-tb-