Solesmio benediktinų fundacija Lietuvoje
 

Gegužės 3 d. Palendriuose buvo pašventintas Solesmio benediktinų vienuolyno vienuolių laikinasis namas. Dvylika vienuolių iš Solesmio šv. Petro benediktinų vienuolyno (septyni prancūzai, vienas amerikietis ir keturi lietuviai) atvyko į Lietuvą įkurti naują vienuolyną Palendriuose, netoli Kelmės.

Benediktinų gyvenimas remiasi šv. Benedikto VI amžiuje parašyta regula. Tai Vakarų vienuolijos kodeksas, padedantis vienuoliui eiti Evangelijos keliu. Šv. Benedikto vienuolynas – "tarnavimo Viešpačiui mokykla". Vienuolio gyvenimas teka vienuolyno viduje. Be trijų įprastinių įžadų, vienuoliai duoda ir ketvirtą – stabilumo įžadą, kuriuo visam gyvenimui susisaisto su savo bendruomene. Pagrindiniai benediktinų užsiėmimai – malda, Dievo žodžio skaitymas ir darbas. Solesmio vienuoliškasis idealas pabrėžia "Žodžio Įsikūnijimo paslaptį ir be galo reikšmingus šio įvykio padarinius", ypač Bažnyčią ir Eucharistiją. Pirmasis vienuolyno abatas Gueranger norėjo, kad liturgija būtų didžiulė maldos mokykla, vienuolių ir visų krikščionių dvasinio maisto šaltinis. Savo raštuose jis stengėsi įsiskverbti į pačias liturgijoje švenčiamų paslapčių gelmes, priminti jų tikrąją vertę. Bendruomenėje abatas davė impulsą atkurti autentišką grigališkąjį giedojimą.

Anot brolių vienuolių iš Solesmio, Lietuvoje jie norėtų įkurti židinį, kur Dievas būtų garbinamas dvasia ir tiesa, Dievo didybei būtų išsakomi žmonių vargai ir siekiai, kur pirmenybė būtų teikiama Vatikano II Susirinkimo liturgijai lotynų kalba bei grigališkajam giedojimui, o Dievo žodis studijuojamas bei apmąstomas sekant Bažnyčios gyvąja tradicija. "Darbas, kurio mes imamės, smarkiai pranoksta mūsų jėgas. Tad viltis dedame į Dievo pagalbą, tačiau sykiu ir į jūsų maldas bei draugystę. Mes mylime Lietuvą ir tikimės čia įleisti šaknis. Žinome, kad daug gausime iš šios šalies, kuri yra paženklinta kančios, tačiau kupina savo žmogiškos patirties ir ištikimybės tikėjimui", – tvirtina broliai benediktinai iš Solesmio.