Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus lankėsi Vatikane
 

Gegužės 18 d. Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus susitiko su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Pasveikinęs Šventąjį Tėvą gimtadienio proga Lietuvos Prezidentas pakvietė jį kitąmet vykstant į Lenkiją nors trumpam užsukti ir į Vilnių. Šventasis Tėvas neatsisakė, tačiau pažymėjo, kad tokios kelionės galimybės priklausys nuo jo sveikatos. Pasak Prezidento, 20 minučių trukusio susitikimo metu popiežius domėjosi Lietuvos gyvenimu, santykiais su kaimyninėmis valstybėmis, kalbėtasi apie krikščioniškosios moralės šiuolaikinį turinį. "Kalbėjomės apie naujos kunigų kartos uždavinius, galimą paramą Lietuvos katalikiškajai bendruomenei, tikybos pagrindų dėstymą mokyklose", – teigė Prezidentas. Po susitikimo mūsų šalies vadovas pristatė Šventajam Tėvui savo žmoną Almą Adamkienę ir kitus delegacijos narius. Vėliau susitikęs su Vatikano valstybės sekretoriumi Angelo Sodano V. Adamkus tarėsi dėl trijų sutarčių tarp Lietuvos ir Vatikano pasirašymo – dėl ginkluotose struktūrose tarnaujančių katalikų sielovados, bažnytinio turto grąžinimo ir bendradarbiavimo švietimo srityje. Mūsų šalies vadovas taip pat susitiko su Italijos prezidentu Oscaro Luigi Scalfaro ir ministru pirmininku Romano Prodi.

-elta-