Nauji leidiniai

Religinė katalikiškos mokyklos auklėjimo dimensija. – Kaunas: Lietuvos Katechetikos centras, 1998. – 76 p.

Šventosios Katalikiško auklėjimo kongregacijos dokumente aptariama religija nūdienos jaunimo gyvenime, mokyklos gyvenimo ir darbo religinis matmuo, tikybos mokymas ir religinis ugdymas.
 

Paolo Molinari, Anne Hennessy. Juozapas ir Marija: vienos sutuoktinių poros pašaukimas ir misija. – Kaunas: LKB TKK leidykla, 1988. – 53 p.

Autoriai, geri Šventojo Rašto ir biblinių kraštų žinovai, piešia Juozapo ir Marijos portretus, naudodamiesi vaikystės evangelijomis. Tai knyga, skatinanti gilesnes krikščioniškos šeimos realybės studijas.
 

Juozas Girnius. Žmogaus problema technikos amžiuje. – Vilnius: Aidai, 1988. – 266 p.

J. Girnius šią knygą rašė pokario Vokietijoje. Problemos, kurios tuomet tik ryškėjo, šiandien jau yra pagrindiniai mūsų gyvenimo ir mąstymo klausimai. Žmogaus pasaulio technologizacija, vertybių sureliatyvinimas, filosofo pašaukimas – tai esminės Girniaus temos.
 

Šv. Augustinas. Mano motina Monika. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. – 102 p.

Šioje knygoje atrinkti Augustino veikalų fragmentai, kuriuose autorius objektyviai, jaudinamai ir nepaprastai išraiškingai pasakoja apie savo motiną Moniką, suvaidinusią svarbų vaidmenį, jam grįžtant į katalikų tikėjimą. Skaityti šiuos fragmentus turėtų padėti įvadas bei paaiškinimai.
 

Juozas Zdebskis. Menas gyventi. Pamokslų metmenys. 2 knyga. – Vilnius: LUMEN l-kla, 1998. – 384 p.

Šioje knygoje pateikiami kunigo Juozo Zdebskio įvairių metų pamokslai. Labai aiškiai ir visiems suprantamai dėstomos tikėjimo tiesos, mokančios gyventi ir pasirengti amžinybei.