Vilkaviškio vyskupijos Marijos legiono Karalienės taikos kurijos acies šventė
 

Kovo 21 d. Marijampolės prokatedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas J. Žemaitis MIC, prasidėjo Vilkaviškio vyskupijos Marijos legiono Karalienės taikos kurijos acies metinė šventė. Per pamokslą klebonas K. Brilius MIC džiaugėsi, kad "iš mažo grūdo pradėjo augti tai, kas žmones įkvepia aukotis dėl švento Marijos vardo. Legionierių būrys auga. Tais momentais, kai, atrodo, kad teks trauktis atgal, atsiranda galimybė žengti tolyn. Aukodamiesi Marijai, tampame liudininkai mažų stebuklų, kai Marijos galia pildosi per mūsų pastangas". Kunigas prisiminė vieną liūdną vaizdą, matytą Vilniuje po triukšmingo muzikinio renginio, ir palygino jį su paprastos moters, kalbinančios palatoje ligonį, kuris vėliau atlieka išpažintį, tyliu pasiaukojimu.

Po šv. Mišių buvo giedama pasiaukojimo Šventajai Dvasiai giesmė, kalbamas rožinis. Žodį tarė Šakių Ligonių sveikatos prezidiumo dvasios vadas kun. D. Brogys, asmeninį pasiaukojimo aktą atliko aktyvieji legionieriai ir dvasios vadai. Kazlų Rūdos Aušros žvaigždės prezidiumo dvasios vadas perskaitė bendrą pasiaukojimo aktą. Vėliau buvo kalbamos legiono maldos, garbinamas Švč. Sakramentas. Legionierių susitikimas baigėsi agape. Šventėje dalyvavo Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kauno, Šakių, Tabariškių, Igliaukos legionieriai.

-jkad-