Lietuvos  vyskupų  pareiškimas
 

Laukdami Valstybės Prezidento rinkimų, mes, Lietuvos vyskupai, žvelgdami į šiandieninę Lietuvą Evangelijos ir Katalikų Bažnyčios mokymo šviesoje, pareiškiame, kad neturime mandato iš aukščiau neklystamai nurodyti, kuris iš kandidatų tinkamiausias į Valstybės vadovo postą.

Mes gerbiame ir remiame politinę piliečių teisę ir jų atsakomybę. Tačiau tikintiesiems galime nurodyti, kokiais kriterijais turėtų vadovautis sąmoningai ir atsakingai rinkdami Valstybės vadovą.

Katalikai turi jausti pareigą balsuoti už kandidatą, kuris brangina tikėjimą ir savo asmeniniu bei viešuoju gyvenimu parodė, jog remiasi bendražmogiškomis ir krikščioniškomis vertybėmis, kuris gerbia žmogaus teises, brangina gyvybę nuo pat jos prasidėjimo iki natūralios mirties, saugo ir globoja šeimą, puoselėja jaunimo dorinį ir dvasinį auklėjimą, kreipia nuoširdų dėmesį į labiausiai pagalbos reikalingus žmones, yra vienybės bendram tautos labui garantas.

Lietuvos vyskupai kviečia visus dalyvauti prezidento rinkimuose. Tai yra kiekvieno moralinė ir pilietinė pareiga. Mes pasitikime Bažnyčios narių ir geros valios žmonių sąmoningumu ir tikime, kad išrinksime vertą vadovą, kuris ves mūsų kraštą laisvės, saugumo, demokratijos, socialinės gerovės, visuomeninės pažangos, vienybės ir taikos keliu.

Pasirašė:

J. Em. Kard. Vincentas Sladkevičius
J. E. Arkivysk. Audrys J. Bačkis
J. E. Arkivysk. Sigitas Tamkevičius
J. E. Vysk. Eugenijus Bartulis
J. E. Vysk. Juozapas Matulaitis
J. E. Vysk. Juozas Preikšas
J. E. Vysk. Antanas Vaičius
J. E. Vysk. Juozas Žemaitis
J. E. Vysk. Jonas Boruta
J. E. Vysk. Vladas Michelevičius
J. E. Vysk. Rimantas Norvila
J. E. Vysk. Juozas Tunaitis