Skrydžių Vilnius – Roma – Vilnius lengvatiniai tarifai
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) sekretoriatas atnaujino sutartį su “Lietuvos avialinijomis” (LAL) dėl bilietų lengvatinėmis kainomis Lietuvos vyskupams, kunigams ir parapijiečiams, dalyvaujantiems maldingose kelionėse į Romą.

Sutarties sąlygos:

Bilietai lengvatine kaina parduodami skrydžiams Vilnius – Roma – Vilnius.
Numatytas lengvatinis tarifas kelionei ekonomine klase – 1176 Lt.
Bilietą galima pirkti į vieną pusę. Jo kaina – 648 Lt. Kelionės pradžia – Vilnius.
Bilietus lengvatine kaina, numatyta LVK ir LAL sutartyje, galima įsigyti pateikus paraišką. Teisę pateikti paraiškas bilietams įsigyti turi LVK sekretoriatas ir vyskupijų kurijos. Paraiškoje reikia nurodyti keleivių skaičių, jų amžių, skridimo maršrutą, išvykimo bei grįžimo datas ir bilieto išpirkimo sąlygas.
Paraiškos turi būti pristatytos ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki kelionės pradžios adresu: Centrinė bilietų pardavimo agentūra, Ukmergės 12, Vilnius; tel. 75 85 44; faks.: 72 48 52.
Bilietus galima išpirkti Centrinėje bilietų pardavimo agentūroje, Ukmergės 12, Vilnius, arba oro uoste prieš skrydį. Paraiškoje reikia nurodyti, kur numatoma išpirkti bilietą.
Bilietai galioja du mėnesius. Bilietų galiojimo laiką galima pratęsti ligos atveju.
UŽ nepanaudotą bilietą grąžinama 50 procentų sumokėtos sumos. Už iš dalies panaudotą bilietą pinigai negrąžinami.
Maldininkų kelionių atvejais grupės vadovas prisiima atsakomybę už išlaidų apmokėjimą LAL, jeigu jo grupės narį iš užsienio valstybės išsiunčia šios valstybės imigracijos tarnyba.

Lietuvos vyskupų Konferencijos sekretoriatas