Mirė kunigas Vincas Bandza (1926 - 1997)
 

1997 m. rugsėjo 30 d. Kauno klinikose nuo širdies ligos mirė Keturvalakių klebonas kun. Vincas Bandza. Kun. V. Bandza gimė 1926 m. sausio 6 d. Didvyžių parapijoje. 1963 m. balandžio 10 d. Telšių vyskupo P. Maželio įšventintas kunigu. Vikaravo Šakiuose, Kapsuke, Šančiuose, Garliavoje, Alytuje, Kudirkos Naumiestyje, klebonavo Sutkuose, Ūdrijoje, Višakio Rūdoje, Nemiruose, Skardupiuose ir Keturvalakiuose. Gerai suremontavo Višakio Rūdos bažnyčią, pastatė kleboniją Keturvalakiuose. Nepaisydamas silpnos sveikatos, visada buvo linksmas ir nuoširdus. Spalio 3 dieną po laidotuvių pamaldų Keturvalakiuose kun. Vincas Bandza buvo palaidotas Nemariuose.